kokorman knight

Πέμπτη, Αυγούστου 03, 2006

ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ή

Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΥΣΙΟΥ

ΣΚΛΑΒΟΥ


"... Το κάθε γένος έλαβε τον εξουσιαστή του
και υπεκλίθη εις αυτόν με άκρα υποταγή του.
Τούτο λοιπόν της φύσεως θεσμός υπαγορεύει,
πόσον λοιπόν τα λογικά πράγματα χρεωστώσι
μ' ευπείθειαν κ' υποταγήν στον άνακτα να ζώσι.

Αυτός είναι μετά Θεόν ο εξουσιαστής των
ο πρύτανης των αγαθών και φύλαξ της ζωής των.
Θείοι κ' ανθρώπινοι ομού, νόμοι σφοδρώς προστάζουν
εις πίστην και υποταγήν μικρούς μεγάλους κράζουν.
Προ πάντων λέγει η Γραφή να κάμνωμεν δεήσεις
υπέρ των βασιλέων των πάντοτε και επίσης.

Και πας ο ανθιστάμενος τοιαύτης εξουσίας,
εναντιούται φανερά της προσταγής της θείας.
Και πάλιν, να πειθώμεθα σ' αρχαίς υπερεχούσαις,
ως κατά θέλησιν θεού το κράτος κατεχούσαις
Απόδοτε τα Καίσαρος το Καίσαρι φωνάζει*
και τω θεώ τα του θεού, αφεύκτως μας προστάζει.

Διότι είμεθα υπόχρεοι εις όλα τα ελέη,
όπου απολαμβάνουμε και γέροντες και νέοι,
ου μόνο να προσφέρωμεν κάθε περιουσίαν
αλλά και βδελυττώμενοι και κάθε αναρχίαν.
Αυτό είναι θέλημα θεού, αυτό η σωτηρία.
Αυτή είναι η αληθινή πάντων η σωτηρία.

...Αυτά ας τα φυλάξωμεν, θεόν ας φοβηθούμεν
και εις τον βασιλέα μας** πιστώς ας υποταχθούμεν
Ταύτα ποιούντες άπαντες και εμμένοντες εδραίως,
αιώνιων ζωήν θα ζήσομεν και πρόσκαιρην βεβαίως".

Πατριάρχης Ιεροσολύμων Άνθιμος (1717 -1808)

______________________

* Ο Χριστός
** Ο Τούρκος Σουλτάνος

:: posted by kokorman, 3:16 μ.μ. | link | 4 comments |